Kontakta oss


Phone: 08-642 68 88
Email: contactsweden@itv.com

VI VILL GÖRA DIG UPPMÄRKSAM PÅ FÖLJANDE NÄR DU SKICKAR IN MATERIAL TILL ITV STUDIOS SWEDEN AB SOM VI INTE HAR BETT DIG ATT SKICKA TILL OSS.

1) Jag är medveten om och accepterar att koncept, format, design, struktur, karaktärer, idé, scener och/eller andra element i den information jag skickat in (”Materialet”) kan likna eller vara identisk med element, idéer och/eller format som ITV eller dess systerbolag utvecklar och/eller exploaterar kommersiellt.

2) Jag bekräftar att Materialet som jag skickat in är på mitt eget initiativ och att ITV inte har beställt Materialet.

3) Jag garanterar att jag inte kommer att ställa krav, väcka talan eller på annat sätt vidta åtgärder mot ITV eller dess systerbolag med anledning av Materialet. Denna garanti gäller obegränsat i tid.

4) Dessa villkor gäller allt Material som skickas till ITV oavsett om det sker via mail, post eller på annat sätt.

By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

Terms & Conditions | Privacy Notice | Speaking up Policy

©Copyright ITV Studios 2020. All rights reserved